Upit arza, pronađeno natuknica: 4

arza

arza (grč. ἄρσις: dizanje, zamah). 1. Prvotno, dizanje noge u plesu ili ruke u dirigiranju nakon udara; ...

ligatura

ligatura (kasnolat. ligatura: vezanje). 1. U paleografiji, spajanje dvaju (ili više) slova u jedno, ...

teza

teza (grč. ϑέσις: položaj; postavka). 1. Stajalište koje treba dokazati, verificirati, obraniti; postavka, ...

trohej

trohej (grč. τροχαῖος) ili horej (grč. ϰορεῖος), metrički pojam klasične antičke ili kvantitativne versifikacije ...