Upit artikulacija, pronađeno natuknica: 21

artikulacija

artikulacija (lat. articulatio: oblikovanje zglobova). 1. Izražavanje, oblikovanje riječima; verbalni ...

dvostruka artikulacija jezika

dvostruka artikulacija jezika, svojstvo ljudskih jezika da se svaki njihov izričaj (tekst) može raščlaniti ...

ekonomija, jezična

ekonomija, jezična (jezična ekonomičnost), u lingvističkoj teoriji A. Martineta, značajka svih ljudskih ...

fonologija

fonologija (fono- + -logija), lingvistička disciplina koja proučava razlikovnu funkciju glasova u pojedinom ...

geminate

geminate (prema lat. geminare: udvostručivati, udvajati), suglasnici kojima je artikulacija za polovicu ...

glas

glas. 1. Zvuk proizveden ljudskim ili životinjskim grlom, tj. glasovnim, fonacijskim organom (→  grkljan). ...

govor

govor, zvučno sredstvo ostvarenja jezika (za razliku od pisma koje je likovno). 1. Sustav verbalnih ...

jat

jat, naziv 33. slova glagoljičke i 32. slova staroćirilične azbuke (624806251862486). Ne zna se pouzdano kakav mu ...

Jevrić, Olga

Jevrić, Olga, srpska kiparica (Beograd, 29. IX. 1922 – Beograd, 10. II. 2014). Diplomirala je na Muzičkoj ...

jezik

jezik (lat. lingua). 1. Organ većine kralježnjaka nastao kao neparno zadebljanje dna usne šupljine; ...

(1)  2  3