Upit arkade, pronađeno natuknica: 17

arkade

arkade (franc. arcade < staroprovansalski arcada ili tal. arcata, prema lat. arcus: luk), u graditeljstvu, ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

cinktor

cinktor (cinktura) (kajk. cintor < madž. czinterem, czintorom: groblje < lat. cimiterium za coemeterium ...

Córdoba (Španjolska)

Córdoba [kɔ'rδoβa], glavni grad istoimene pokrajine u Andaluziji, južna Španjolska; 327 362 st. (2015). ...

dekoracija

dekoracija (franc. décoration, njem. Dekoration < lat. decoratio: ures, ukras). 1. Ukrašivanje, uresivanje; ...

Grubačević, Radonja

Grubačević, Radonja, hrvatski klesar (XV. st.). Djelovao je u Dubrovniku gdje je, sam ili s majstorima ...

Kolosej

Kolosej (prema lat. colosseus < grč. ϰολοσσıαῖος: gorostasan), srednjovjekovno ime za amfiteatar Flavijevaca ...

Kovačić, Viktor

Kovačić, Viktor, hrvatski arhitekt (Ločka Vas kraj Huma na Sutli, 28. VII. 1874 – Zagreb, 21. X. 1924). ...

Labis, Attilio

Labis [labi'], Attilio, francuski baletni plesač i koreograf (Vincennes, 5. IX. 1936). U školi pariške ...

Michelozzi, Michelozzo di Bartolomeo

Michelozzi [mikelɔ'c:i], Michelozzo di Bartolomeo (Michelozzo da Firenze), talijanski graditelj i kipar ...

(1)  2