Upit arijevci, pronađeno natuknica: 4

arijevci

arijevci →  arijci ...

arijci

arijci ili arijevci (sanskrt. ārya: plemenit), sinonim za narode koji govore indoeuropskim jezicima, ...

Julije I., sv.

Julije I., sv. (lat. Julius), papa od 337. do 352 (Rim, oko 280 – Rim, 12. IV. 352). Pružio je utočište ...

Langobardi

Langobardi, istočnogermanski narod. Pretpostavlja se da se njihova prvotna postojbina nalazila u južnoj ...