Upit arhetip, pronađeno natuknica: 7

arhetip

arhetip (grč. ἀρχέτυπον), prvotni mitski, obredni, religijski ili simbolički obrazac, uzorak ili struktura, ...

Fiedler, Leslie A.

Fiedler [fi'dləɹ], Leslie A. (Aaron), američki književni kritičar i teoretičar (Newark, 8. III. 1917 ...

Matić-Halle, Mirjana

Matić-Halle [~ ha'le], Mirjana, hrvatska književnica (Solin, 30. IX. 1912 – Zagreb, 5. I. 1986). Školu ...

Petrak, Nikica

Petrak, Nikica, hrvatski pjesnik, esejist i prevoditelj (Duga Resa, 31. VIII. 1939 – Dubrovnik, 20. VIII. 2016). ...

Škunca, Andriana

Škunca, Andriana, hrvatska pjesnikinja i fotografkinja (Bjelovar, 9. III. 1944). Studirala je jugoslavistiku ...

Špet, Gustav Gustavovič

Špet [šp’et], Gustav Gustavovič, ruski filozof (Kijev, 7. IV. 1879 – Tomsk, 16. ili 17. XI. 1937). Filologiju ...

varijanta

varijanta (franc. variante, od lat. varians, genitiv variantis: promjenljiv), inačica, oblik koji se ...