Upit arbitar, pronađeno natuknica: 14

arbitar

arbitar (lat. arbiter). 1. Mjerodavna osoba, posebno u pitanjima umjetnosti, književnosti, mode. Arbiter ...

Bogdanović, Milan

Bogdanović, Milan, srpski književni kritičar (Beograd, 4. I. 1892 – Beograd, 28. II. 1964). Diplomirao ...

Društvo južnih željeznica

Društvo južnih željeznica, najveće privatno željezničko društvo u Austro-Ugarskoj Monarhiji, osnovano ...

estet

estet (grč. αἰσϑητής: koji osjeća, zapaža), čovjek koji uživa u lijepom, koji o svemu sudi samo s gledišta ...

Lunaček, Vladimir

Lunaček, Vladimir, hrvatski književnik i publicist (Vinkovci, 23. I. 1873 – Zagreb, 1. VIII. 1927). ...

Matić, Željko

Matić, Željko, hrvatski pravnik (Podravska Slatina, 6. IX. 1931 – Zagreb, 9. VIII. 2007). Doktorirao ...

Pallua, Emilio

Pallua [pa'lua], Emilio, hrvatski pravnik (Zagreb, 17. IX. 1907 – Sanderstead kraj Oxforda, 11. VII. 1989). ...

Pariz

Pariz (franc. Paris [paʀi']), glavni grad Francuske, njezino kulturno, intelektualno, političko i gospodarsko ...

Rogers, Samuel

Rogers [rɔ'62721əz], Samuel, engleski pjesnik (Stoke Newington kraj Londona, 30. VII. 1763 – London, 18. XII. 1855). ...

Seršić, Maja

Seršić, Maja, hrvatska pravnica (Zagreb, 12. V. 1956). Diplomirala (1980) i doktorirala (1991) na Pravnom ...

(1)  2