Upit ara, pronađeno natuknica: 21

Ara

Ara [a:'ra] (lat.), zviježđe oltar ...

ara

ara [a:'~] (lat.) →  žrtvenik ...

Ara pacis Augustae

Ara pacis Augustae [a:'ra pa:'kis augu'stai] (lat.: žrtvenik Augustova mira), mramorni spomenik, što ...

Agripina Mlađa

Agripina Mlađa (lat. Agrippina Minor [~p:i:'na mi'nor]), kći Germanika i Agripine Starije (Ara Ubiorum, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Armenci

Armenci, narod nastanjen pretežito u Armeniji (oko 3 milijuna pripadnika, 97,9% stanovništva), Gruziji ...

Farabi, Al-

Farabi, al- (puno ime Muḥammad ibn Muḥammad ibn Tarẖān al-Fārābī [fa:ra:'bi:]), arapski filozof i mistik ...

hektar

hektar (njem. Hektar < franc. hectare, od hekt[o]- + franc. are < lat. area: ravnina, prostor) (znak ...

Hildesheim

Hildesheim [hi'ldəshaim], grad u Donjoj Saskoj (savezna zemlja Niedersachsen), sjeverna Njemačka; 102 794 st. ...

kiparstvo

kiparstvo (skulptura, plastika), grana likovne umjetnosti, likovno izražavanje trodimenzionalnim oblicima ...

(1)  2  3