Upit apostolat, pronađeno natuknica: 5

apostolat

apostolat (prema apostol). 1. U kršćanstvu, poslanje i služba apostola i drugih vjerovjesnika. 2. ...

Jurić, Ante

Jurić, Ante, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit (Vranjic kraj Splita, 7. V. 1922 – Pula, 20. III. 2012). ...

katolički pokret

katolički pokret, organizirano djelovanje katoličkih laičkih udruga i inicijativa u prvoj polovici XX. st., ...

kongregacija

kongregacija (lat. congregatio: udruživanje). 1. U Katoličkoj crkvi, udruga slična crkvenim redovima, ...

Nežić, Dragutin

Nežić, Dragutin, porečko-pulski biskup i teolog (Donja Reka kraj Jastrebarskoga, 28. I. 1908 – Pula, ...