Upit antiteza, pronađeno natuknica: 21

antiteza

antiteza (grč. ἀντίϑεσις). 1. Opreka, suprotnost. 2. U filozofiji, tvrdnja koja se, u okviru dijalektičke ...

Adorno, Theodor Wiesengrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesengrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt ...

antinomija

antinomija (grčki ἀντıνομία: proturječnost zakona u sebi). 1. U filozofiji, proturječnost između dvaju ...

Bakunjin, Mihail Aleksandrovič

Bakunjin (Bakunin) [baku'n’in], Mihail Aleksandrovič, ruski revolucionar i politički pisac (Prjamuhino, ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Calvino, Italo

Calvino [kalvi:'no], Italo, talijanski pisac (Santiago de las Vegas, Kuba, 15. X. 1923 – Siena, 19. IX. 1985). ...

Cesarić, Dobriša

Cesarić, Dobriša, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Požega, 10. I. 1902 – Zagreb, 18. XII. 1980). Studirao ...

eksperimentalni film

eksperimentalni film, naziv za 1) svaki film koji obilježavaju neke inovacije na području filmskog izražavanja; ...

Epimetej (religija)

Epimetej (grčki Ἐπıμηϑεύς, Epimētheús: koji naknadno promišlja), u grčkom mitu titan, sin Japeta i Klimene ...

eufuizam

eufuizam (grč. εὐφυής: krasan, duhovit), kićen, ishitren stil u engleskoj prozi potkraj XVI. i početkom ...

(1)  2  3