Upit antiserum, pronađeno natuknica: 4

antiserum

antiserum (anti- + lat. serum: sirutka) →  antitoksinski serum ...

antitoksinski serum

antitoksinski serum (antiserum), imunobiološki pripravak kojim se stvara pasivna imunost organizma. ...

imunoelektroforeza

imunoelektroforeza (imuno- + elektro- + -foreza), imunološka metoda koja se temelji na elektroforetskom ...

serum

serum (lat. serum: sirutka). 1. Tekući dio krvi preostao nakon njezina zgrušavanja i uklanjanja ugruška ...