Upit antisepsa, pronađeno natuknica: 4

antisepsa

antisepsa (anti- + grč. σῆψıς: gnjilenje), skup postupaka za uništavanje mikroorganizama na površini ...

kirurgija

kirurgija (lat. chirurgia < grč. χεıρουργία: ručna obradba; vidarsko umijeće), grana medicinske znanosti ...

operacija

operacija (latinski operatio: djelatnost, posao, djelovanje). 1. U medicini, kirurški zahvat što ga ...

sepsa

sepsa (grčki σῆψις: truljenje), otrovanje krvi; tradicionalan naziv za tešku infekciju kod koje su uzročnici ...