Upit antikva, pronađeno natuknica: 3

antikva

antikva (lat. littera antiqua: staro pismo), naziv za latinsko pismo, uspravno, jednostavnih ravnih ...

Didot

Didot [didọ'], obitelj francuskih tiskara, izdavača i slovoljevača. François Didot (1689–1757) osnovao ...

gotica

gotica, latinično pismo kasnoga sr. vijeka. Počelo se razvijati u XI. st. u sjev. Francuskoj iz karolinške ...