Upit antiklinala, pronađeno natuknica: 4

antiklinala

antiklinala (anti- + ϰλίνεıν: nagibati), u geologiji, konveksni, uzdignut dio bore. Može biti uspravna, ...

bora

bora, strukturni oblik litosfere u kojoj su slojevi stijena tako savijeni da nastaje jedan uleknuti ...

doma

doma (crkv. lat. doma: krov < grč. δῶμα: kuća), u tektonskoj geologiji, antiklinala kod koje su dužina ...

fakolit

fakolit (grč. φαϰός: leća + -lit), intruzivna magmatska stijena koja se u obliku leće ili zvona utisnula ...