Upit anestetici, pronađeno natuknica: 9

anestetici

anestetici (grč. ἀναίσϑητος: neosjetljiv), sredstva koja uzrokuju neosjetljivost. Dijele se na opće ...

alkaloidi

alkaloidi, prirodni organski spojevi koji sadrže dušik, obično unutar heterocikličkog prstena. Sekundarni ...

antihistaminici

antihistaminici (anti- + histamin), sredstva koja djelomično ili potpuno neutraliziraju otrovne učinke ...

dermatici

dermatici (prema grč. δέρμα, genitiv δέρματος: koža), sredstva za liječenje oboljele kože ili potkožnoga ...

hipalgezija

hipalgezija (hip- + grč. ἄλγησıς: bol), smanjena osjetljivost za bol. Može biti posljedica oštećenja ...

kapsula

kapsula (lat. capsula: sandučić, kovčežić). 1. Metalni cilindar od čelika, mjedi, bakra ili aluminija ...

narkotici

narkotici (prema grč. ναρϰωτιϰός: koji otupljuje), sredstva za omamljivanje, uspavljivanje i umanjivanje ...

opioidi

opioidi (opijum + -id), prirodne (encefalin, endorfin, dinorfin) ili sintetske tvari koje imaju djelovanje ...

opojne droge

opojne droge (opojna sredstva), sredstva koja izazivaju ovisnost; prirodne ili sintetske psihoaktivne ...