Upit analogno-digitalna pretvorba, pronađeno natuknica: 2

analogno-digitalna pretvorba

analogno-digitalna pretvorba, pretvaranje informacije sadržane u nekoj električnoj veličini iz analognog ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitalization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga ...