Upit analogija, pronađeno natuknica: 19

analogija

analogija (grč. ἀναλογία: sklad, razmjer; odnos). 1. Srodnost, podudarnost dviju uspoređenih pojava, ...

aleksandrijska filološka škola

aleksandrijska filološka škola, filološko-gramatičarska predaja u helenističkoj Aleksandriji utemeljena ...

Aleši, Andrija

Aleši (Alessi [alε's:i], Alexi), Andrija, hrvatski kipar i graditelj albanskoga podrijetla (Drač, Albanija, ...

azijanizam

azijanizam (grč. ἀσıανıσμός; moderna analogija prema aticizam), kićeni stil u govorništvu; pojavio se ...

concetti

concetti [končε't:i] (tal.: pojmovi, zamisli; prema lat. concipio: zahvatiti, začeti, zanijeti), složene, ...

Heintel, Erich

Heintel [hại'ntəl], Erich, austrijski filozof (Beč, 29. III. 1912 – Schneeberg, 25. XI. 2000). Sveučilišni ...

Hermann, Eduard

Hermann [hε'rman], Eduard, njemački indoeuropeist (Coburg, 19. XII. 1869 – Göttingen, 14. II. 1950). ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

mikrokozmos

mikrokozmos (kasnolatinski microcosmus, od mikro- + kozmos), »mali svijet«, prije svega čovjek u njegovu ...

Olmeki

Olmeki, stari indijanski narod, naseljen uglavnom na području državâ Veracruz i Tabasco u Meksičkom ...

(1)  2