Upit anabaptisti, pronađeno natuknica: 4

anabaptisti

anabaptisti (grč. ἀναβαπτίζεıν: ponovno krstiti, ponovno uroniti), kršćanska sljedba koja naučava da ...

hilijazam

hilijazam ili milenarizam (prema grč. χıλıάς: tisućica ili χıλıοı: tisuću; lat. mille: tisuća), eshatološko ...

Münster (Njemačka)

Münster [my'nstəɹ], grad u saveznoj zemlji Nordrhein-Westfalen, Njemačka; 279 803 st. (2010). Riječna ...

protestantizam

protestantizam (njem. Protestantismus, prema lat. protestans, genitiv protestantis: koji prosvjeduje), ...