Upit ambasada, pronađeno natuknica: 4

ambasada

ambasada (franc. ambassade < tal. ambasciata, od srednjovj. lat. ambactia: služba, iz galskoga) →  veleposlanstvo ...

diplomatska misija

diplomatska misija, sinonim za nazivke: diplomatsko predstavništvo ili diplomatsko zastupstvo, bez obzira ...

misija

misija (lat. missio: odašiljanje, otpremanje). 1. Stalno diplomatsko predstavništvo jedne države u ...

veleposlanstvo

veleposlanstvo, diplomatska misija jedne države u drugoj kojoj je na čelu veleposlanik; ambasada. ...