Upit akceleracija, pronađeno natuknica: 10

akceleracija

akceleracija (lat. acceleratio: pospješivanje, ubrzanje). 1. Povećanje brzine razvoja, brže prolaženje ...

kutna akceleracija

kutna akceleracija (kutno ubrzanje) (znak α), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu smjera ...

Galileijevi zakoni

Galileijevi zakoni (po Galileu Galileiju), zakoni slobodnoga pada i jednoliko ubrzanog gibanja. Galilei ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

harmoničko titranje

harmoničko titranje (harmonijsko titranje), titranje tijela ili čestice pod djelovanjem harmoničke sile, pravilno ...

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

sila

sila. 1. Vektorska fizikalna veličina (znak F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i ...

trenje

trenje (sila trenja, frikcija) (znak Ft ili T) sila kojom se površina na kojoj tijelo miruje ili po ...

ubrzanje

ubrzanje (akceleracija) (znak a), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu brzine s vremenom. Srednje ...

vaga

vaga (njem. Wage), uređaj za određivanje mase uspoređivanjem težine tereta i težine utega ili uspoređivanjem ...

(1)