Upit ajani, pronađeno natuknica: 1

ajani

ajani (tur. ayan, arap. a‘yān, jed. ‘ayn: prvaci; oči; izvori), u Osmanskome Carstvu i Bosanskom pašaluku ...