Upit aerodinamička kočnica, pronađeno natuknica: 3

aerodinamička kočnica

aerodinamička kočnica (prema aerodinamika). 1. Naprava za ispitivanje snage klipnih motora zrakoplova, ...

padobran

padobran, kupolasta naprava od svile ili umjetnih materijala, koja služi za usporavanje kretanja nekog ...

kočnica

kočnica, uređaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, letjelice, stroja, njihova pokretnoga dijela ...