Upit adultna pedagogija, pronađeno natuknica: 2

adultna pedagogija

adultna pedagogija (lat. adultus: odrastao) →  andragogija ...

obrazovanje odraslih

obrazovanje odraslih, sustav pedagoških i socijalnih djelatnosti kojima se proširuju opća kultura i ...