Upit ad absurdum, pronađeno natuknica: 3

ad absurdum

ad absurdum [~ ~su'~] (lat.), do besmisla; reductio ad absurdum, u logici, neizravno opovrgavanje neke ...

dokaz

dokaz. 1. U matematici, konačan niz istinitih matematičkih tvrdnji (aksioma, definicija i ranije dokazanih ...

apagogija

apagogija (grčki ἀπαγωγή: odvođenje), kod Aristotela, silogizam kojemu je gornja premisa sigurna, a ...