Upit actio, pronađeno natuknica: 7

actio

actio [a:'kcio] (lat.: djelovanje). 1. U rimskom pravu višeznačan pojam. U najstarijem rimskom pravu ...

akcija

akcija (lat. actio). 1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja, pothvat. 2. U fizici (znak S), ...

edikt

edikt (lat. edictum: proglas, ukaz), u rimskom pravu, općevažeće odredbe i pravila što su ih na početku ...

eter

eter (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), hipotetična tvar elastičnih svojstava, ali bez mjerljive ...

Mallin Ksaverski, Ivo pl.

Mallin Ksaverski, Ivo pl., hrvatski pravnik (Zagreb, 17. IV. 1853 – Zagreb, 21. II. 1907). Pravo završio ...

misa

misa (crkvenolat. missa, prema lat. missus: poslan, od mittere: poslati, otpustiti), glavni obred kršćanskoga ...

vlasništvo

vlasništvo, stvarno pravo koje nositelju daje najpotpuniju pravnu vlast nad stvari što ju pravni poredak ...