Upit abrevijatura, pronađeno natuknica: 1

abrevijatura

abrevijatura (srednjovj. lat. abbreviatura: kratica), skraćeno pisanje riječi u epigrafskim i paleografskim ...