Upit abrazivi, pronađeno natuknica: 3

abrazivi

abrazivi (engl. abrasive, prema lat. abrasio: struganje), tvari velike tvrdoće koje u obliku sitnih ...

bor (kemija)

bor (prema boraks), simbol B (borum), kemijski element (atomski broj 5, relativna atomska masa 10,811, ...

koks

koks (engl. coke, mn. cokes), čvrsti ostatak koksiranja, tj. visokotemperaturnog isplinjavanja (suhe ...