Upit abiturijent, pronađeno natuknica: 2

abiturijent

abiturijent (novolat. abituriens, od abiturire, prema lat. abiturus: onaj koji će otići, koji kani ...

bakalaureus

bakalaureus (srednjovj. lat. baccalaureus, prema pučkom lat. baccalaris: mladić, možda galskoga podrijetla; ...