Upit a parte, pronađeno natuknica: 6

a parte

a parte [~ pa'~] (tal.: nastranu, postrance), postranično obraćanje glumca gledalištu, ali tako da ga ...

Calderón de la Barca, Pedro

Calderón de la Barca [kalderɔ'n δe ~ ba'rka], Pedro, španjolski književnik (Madrid, 17. I. 1600 – Madrid, ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

Della Porta, Giambattista

Della Porta [de'l:a pɔ'rta], Giambattista, talijanski učenjak, filozof i književnik (Napulj, oko 1535 ...

Lafreri, Antonio

Lafreri [lafrε:'ri], Antonio (pravo ime Antoine Lafrère), talijanski izdavač (Besançon, Francuska, oko ...

nakit

nakit, skupni naziv za dekorativne predmete kojima čovjek ukrašava svoje tijelo i odjeću; u užem smislu, ...