Upit Znak, pronađeno natuknica: 951

znak

znak. 1. Općenito, sve što od onoga što je prethodno spoznato vodi spoznaji nečega drugoga. Kako bi ...

alfanumerički znak

alfanumerički znak → slovno-brojčani znak ...

Argyll-Robertsonov znak

Argyll-Robertsonov znak [α:'gail rɔ'bətsən], pojava kod sifilisa, u stadiju tabesa dorsalisa i progresivne ...

slovno-brojčani znak

slovno-brojčani znak (alfanumerički znak), grafički znak (grafem) kojim se označuju fonem (→  slovo) ...

vodeni znak

vodeni znak, u grafičkoj tehnologiji, znak utisnut u list papira tijekom proizvodnje, prozirniji od ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Å

Å, znak za staru mjernu jedinicu angstrem. ...

adijabatski koeficijent plina

adijabatski koeficijent plina (znak ϰ), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja je jednaka omjeru specifičnoga ...

admitancija

admitancija (njem. Admittanz, engl. admittance, prema lat. admittere: pustiti) (znak Y), fizikalna veličina ...

ad notam

ad notam [~ no'~] (lat. nota: znak), na znanje; uzeti ad notam, primiti na znanje, zapamtiti. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|