Upit WWW, pronađeno natuknica: 10

WWW

WWW (akronim od engl. World Wide Web: svjetska mreža), najčešće korišten internetski servis, koji korisnicima ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

Economist, The

Economist, The [δi: ikɔ'nəmist], britanski poslovni tjednik. Pokrenuo ga je 1843. britanski poduzetnik ...

Financial Times

Financial Times [fainæ'nšəl tạimz], najstarije financijske dnevne novine, pokrenute 1888. u Londonu. ...

Forbes

Forbes [fɔ:ɹbz], američki poslovni časopis, pokrenut 1917. u New Yorku. Izlazi 2 puta mjesečno. Objavljuje ...

forum

forum (lat.). 1. U rimsko doba, prvotno naziv za ograđen prostor ispred groba, a zatim za otvorenu ...

internet

internet (engl., od inter- + net[work]: mrežni sustav), svjetski sustav međusobno povezanih računalnih ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

stranica

stranica. 1. U tiskarstvu, jedna strana lista papira u knjižnom bloku knjige, časopisa, novina i dr. ...

Wikipedija

Wikipedija (havajski wiki: brzo + [enciklo]pedija), višejezična internetska enciklopedija slobodna pristupa ...

(1)