Upit Vlačić Matija Ilirik, pronađeno natuknica: 8

Vlačić, Matija Ilirik

Vlačić, Matija Ilirik (latinizirano Matthias Flacius Illyricus), hrvatski protestantski teolog, crkveni ...

adiaforon

adiaforon ili adiafora (grčki ἀδıάφορος: nerazličit), u stoičkoj i kiničkoj filozofiji, sve što je u ...

Antikrist

Antikrist (grčki Ἀντίχρıστος: protu-Krist), prema biblijskoj i starokršćanskoj predaji, protivnik Krista ...

Ćiril i Metod, sv.

Ćiril i Metod, sv. (Solunska braća, Sveta braća, Slavenski apostoli), bizantski misionari, braća Ćiril ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Mirković, Mijo

Mirković, Mijo (Miho, književni pseudonim Mate Balota), hrvatski ekonomist i književnik (Rakalj, 28. IX. 1898 ...

Twesten, August Detlev Christian

Twesten [tvε'stən], August Detlev Christian, njemački teolog i filozof (Glückstadt, 11. IV. 1789 – Berlin, ...