Upit Vijeće Europe, pronađeno natuknica: 63

Vijeće Europe

Vijeće Europe (engl. Council of Europe), regionalna međunarodna organizacija osnovana 5. V. 1949. s ...

Andora

Andora (Andorra; Kneževina Andora/Principat d’Andorra), država u području Pireneja, između Francuske ...

etnička manjina

etnička ili nacionalna manjina, skupina stanovnika jedne države koja se po svojoj etničkoj pripadnosti ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

korupcija

korupcija (lat. corruptio: podmićivanje; pokvarenost), korištenje javne dužnosti radi osobnoga probitka. ...

međunarodne organizacije

međunarodne organizacije, udruženja država zasnovana u pravilu na međunar. ugovoru kao konstitutivnom ...

odvjetništvo

odvjetništvo ili advokatura (njem. Advokatur, srednjovj. lat. advocatura, prema lat. advocatus: odvjetnik), ...

Omejec, Jasna

Omejec, Jasna, hrvatska pravnica (Osijek, 9. I. 1962). Doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1994. ...

penologija

penologija (latinski poena: kazna + -logija), znanstvena disciplina koja se bavi izvršenjem kazne. U ...

Ramadier, Paul

Ramadier [ʀamad·jẹ'], Paul, francuski političar (La Rochelle, 17. V. 1888 – Rodez, 14. X. 1961). Socijalist. ...

(1)  2  3  4  5  6  7