Upit Višegrad, pronađeno natuknica: 12

Visegrád

Visegrád [vi'šεgra:d], gradić u Madžarskoj, na desnoj obali velike dunavske okuke, 43 km sjeverozapadno ...

Višegrad

Višegrad, grad u istočnoj Bosni, na utoku rijeke Rzav u Drinu, BiH (Republika Srpska); 5379 st. (2013; ...

Andrić, Ivo

Andrić, Ivo, književnik (Travnik, 9. X. 1892 – Beograd, 13. III. 1975). Već u ranome djetinjstvu upoznaje ...

Arar, Ivan

Arar, Ivan, hrvatski rudarski inženjer (Višegrad, 8. IX. 1909 – Zagreb, 5. XI. 2000). Školovao se u ...

Bosanski sandžak

Bosanski sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica na području Bosne i Hercegovine. Nakon propasti Bosanskoga ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Drina (rijeka)

Drina, desni i najveći pritok Save, dijelom pogranična rijeka između BiH i Srbije, duga 346 km. Nastaje ...

Karlo I. Robert

Karlo I. Robert, hrvatsko-ugarski kralj od 1301 (Napulj, 1288 – Višegrád, 16. VII. 1342). Sin Karla ...

Ludovik I. Anžuvinac

Ludovik I. Anžuvinac (Veliki), hrvatsko-ugarski kralj od 1342., poljski kralj od 1370 (Visegrád, 5. III. 1326 ...

Matija Korvin

Matija Korvin, hrvatsko-ugarski kralj 1458–90 (Cluj, Rumunjska, 23. II. 1443 – Beč, 6. IV. 1490). Sin ...

(1)  2