Upit Verona Eva, pronađeno natuknica: 1

Verona, Eva

Verona, Eva, hrvatska knjižničarka (Trst, 1. II. 1905 – Zagreb, 19. V. 1996). Diplomirala matematiku ...