Upit Tuna, pronađeno natuknica: 34

tuna

tuna (lat. thunnus ili thynnus < grč. ϑύννος) →  tunj ...

Bacchelli, Riccardo

Bacchelli [bak:ε'l:i], Riccardo, talijanski književnik (Bologna, 19. IV. 1891 – Monza, 8. X. 1985). ...

Bayonne (Francuska)

Bayonne [bajɔ'n], grad i luka u departmanu Pyrénées‑Atlantiques, jugozapadna Francuska; 44 900 st. (2009). ...

Björling, Jussi

Björling [bjœ:'ḷiŋ], Jussi, švedski operni pjevač (Stora Tuna, 5. II. 1911 – Stockholm, 9. IX. 1960). ...

Gran Canaria

Gran Canaria [graŋ kana'ria], španjolski otok u skupini Kanarskih otoka (pokrajina Las Palmas) u Atlantskom ...

Guadeloupe

Guadeloupe [gwadlu'p], francuski prekomorski departman u Karipskome moru (Mali Antili); 1628,4 km2, ...

Hammarsköld, Lars

Hammarsköld [ha'maršœld] (ponekad prema novijoj grafiji Hammarskjold), Lars (Lorenzo), švedski književnik ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

Jensen, Alfred

Jensen [je'nsən], Alfred, švedski prevoditelj i književni povjesničar (Tuna kraj Hudiksvalla, 30. IX. 1859 ...

Kozarac, Josip

Kozarac, Josip, hrvatski književnik (Vinkovci, 18. III. 1858 – Koprivnica, 21. VIII. 1906). Studij šumarstva ...

(1)  2  3  4