Upit Trianon, pronađeno natuknica: 9

Trianon

Trianon [tʀi·an61533'], naziv dvaju dvoraca u sklopu Versaillesa, na mjestu staroga naselja Triarnum iz ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Coustou

Coustou [kustu'], obitelj francuskih kipara na prijelazu iz baroka u rokoko. Glavni članovi: Guillaume, ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Gabriel, Jacques Ange

Gabriel [gabʀi·ε'l], Jacques Ange, francuski graditelj (Pariz, 23. X. 1698 – Pariz, 4. I. 1782). U službi ...

Luj XVI.

Luj XVI., francuski kralj 1774–92 (Versailles, 23. VIII. 1754 – Pariz, 21. I. 1793). Unuk Luja XV. Zbog ...

Mansart, Jules

Mansart [m8118sa:'ʀ], Jules (pravo prezime Hardouin, poznat i kao Jules Hardouin-Mansart), francuski graditelj ...

Versailles

Versailles [vεʀsα:'j], glavni grad departmana Yvelines, dio urbane aglomeracije Pariza; 83 399 st. (2004). ...

Versailleski mirovni ugovori

Versailleski mirovni ugovori [vεʀsα:'j~], naziv za više mirovnih ugovora od XVIII. do XX. st., a najčešće ...