Upit Torricelli Evangelista, pronađeno natuknica: 7

Torricelli, Evangelista

Torricelli [tor:ičɛ'l:i], Evangelista, talijanski fizičar i matematičar (Faenza, 15. X. 1608 – Firenca, ...

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

hidrodinamika

hidrodinamika (hidro- + dinamika), grana hidromehanike koja se bavi zakonima strujanja tekućina i pojavama ...

manometar

manometar (franc. manomètre, prema grč. μανός: tanak, rijedak + -metar) (tlakomjer), naprava za mjerenje ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

vakuum

vakuum (lat. vacuum: prazan prostor), doslovno: prostor u kojem nema tvari i zračenja. U praktične svrhe ...