Upit Thomson William, pronađeno natuknica: 11

Thomson, William

Thomson [tɔ'msən], William (Kelvin of Largs [ke'lvin əv lα:gz]), britanski fizičar (Belfast, 26. VI. 1824 ...

Darwin, George Howard

Darwin [dα:'win], George Howard, engleski astronom (Downe, Kent, 9. VII. 1845 – Cambridge, 7. XII. 1912). ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

kanalne zrake

kanalne zrake (anodne zrake), snop ili struja pozitivno nabijenih čestica koje nastaju u elektronskim ...

kola (prijevozno sredstvo)

kola, prijevozno sredstvo s kotačima koje se pokreće s pomoću životinjske vuče. Naziv kola upotrebljava ...

magnetootpor

magnetootpor, pojava ovisnosti električnoga otpora o vanjskome magnetskom polju. Magnetootpor feromagnetičnih ...

temperaturne ljestvice

temperaturne ljestvice, ljestvice u različitim jedinicama temperature, koje se rabe na termometrima ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...

(1)  2