Upit Thomson Joseph John, pronađeno natuknica: 6

Thomson, Joseph John

Thomson [tɔ'msən], Joseph John, engleski fizičar (Cheetham Hill, 18. XII. 1856 – Cambridge, 30. VIII. 1940). ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem subatomskih i temeljnih čestica ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

kanalne zrake

kanalne zrake (anodne zrake), snop ili struja pozitivno nabijenih čestica koje nastaju u elektronskim ...