Upit Teba, pronađeno natuknica: 21

Teba (astronomija)

Teba (Thebe), Jupiterov satelit koji kružnom putanjom (ekscentricitet 0,0175) obilazi Jupiter s periodom ...

Teba (Egipat)

Teba (grčki Θῆβαι, Th61571bai), grčko ime staroegipatskoga grada Veseta ili Nut-Amona na Nilu u Gornjem ...

Teba (Grčka)

Teba (Tiva, novogrčki Θήβα, Thḗva [ϑi'va], starogrčki Θῆβαι, Th61571bai), grad u Beociji, podignut na ruševinama ...

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

Antalkida

Antalkida (grčki Ἀνταλϰίδας, Antalkίdas), spartanski vojskovođa (? – ?, oko 367. pr. Kr.). Vodio pregovore ...

Beocija

Beocija ili Beotija (Viotija, grčki Bοıωτία, Boiōtía, novogrčki izgovor [vi·oti'a]), povijesna pokrajina ...

dinast

dinast (grč. δυνάστης: mogućnik, vladar). 1. Vladar, glavar vladajuće obitelji. 2. Naziv za pripadnike ...

Diospolis

Diospolis (grč. Δıόσπολıς), u helenističko i rimsko doba ime nekih gradova, npr. u Egiptu: Diospolis ...

Filip II. (382. pr. Kr.-336. pr. Kr.)

Filip II. (grč. Φίλıππος, Phílippos), makedonski kralj od 359. pr. Kr. (?, 382. pr. Kr. – Edesa, sjeverna ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

(1)  2  3