Upit Tabor, pronađeno natuknica: 50

Tabor

Tabor (hebr. tābôr, značenje nepoznato), gora u Galileji, Izrael. Usamljeni brijeg (588 m), bio je kultno ...

tabor

tabor (madž. tábor < tatarsko-tur. tabur: logor, bataljun). 1. Teren s privremenim ili stalnim građevinama ...

Tábor

Tábor [ta:'bor], grad u južnoj Češkoj, 98 km južno od Praga; 34 482 st. (2017). Leži na obali rijeke ...

Tabor, Mali

Tabor, Mali, dvorac nedaleko od Huma na Sutli u Hrvatskom zagorju. Na mjestu današnjega baroknog dvorca ...

Tabor, Veliki

Tabor, Veliki, srednjovjekovni grad (burg) kraj sela Desinića u Hrvatskom zagorju. Izgrađen vjerojatno ...

Veliki Tabor

Veliki Tabor  →  tabor, veliki ...

Abraham a San(c)ta Clara

Abraham a San(c)ta Clara [a'~ a: sa'n(k)ta: kla:'ra:] (pravo ime Johann Ulrich Megerle), austrijski ...

alkazar

alkazar (španj. alcázar [alka'ϑar] < arap. al-qaṣr: palača, grad < lat. castrum: utvrda, tabor), naziv ...

bivak

bivak (franc. bivouac < švic. njem. Biwacht: dodatna noćna patrola, preko njem. Biwak), vojni tabor; ...

Brizeida

Brizeida (grč. Βρıσηίς, Brisēίs), u Ilijadi, robinja i ljubimica Ahilejeva. Kada je Apolon poslao kugu ...

(1)  2  3  4  5