Upit Székesfehérvár, pronađeno natuknica: 12

Székesfehérvár

Székesfehérvár [se:'kεšfεhe:rva:r] (hrvatski naziv Stolni Biograd, njemački Stuhlweißenburg, slovački ...

Budimski pašaluk

Budimski pašaluk, naziv za vojno-upravnu jedinicu u europskom dijelu Osmanskoga Carstva sa sjedištem ...

Fejér

Fejér [fε'je:r], županija u srednjoj Madžarskoj, između Dunava i Balatona; 4358 km2, 418 487 st. (2016). ...

Fejér, György

Fejér [fε'je:r], György, madžarski povjesničar (Keszthely, 23. IV. 1766 – Pešta, 2. VI. 1851). Studirao ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

Orbán, Viktor

Orbán [ɔ'rba:n], Viktor, madžarski političar (Székesfehérvár, 31. V. 1963). Diplomirao je pravo 1987., ...

Panonija

Panonija (grčki Παννονία, Pannonίa, latinski Pannonia), antički naziv za područje kojemu je na sjeveru ...

Szekfű, Gyula

Szekfű [sε'kfy:], Gyula, madžarski povjesničar (Székesfehérvár, 23. V. 1883 – Budimpešta, 29. VI. 1955). ...

Unger, Karoline

Unger [u'ŋəɹ], Karoline (udana Sabatier; u Italiji Carlotta Ungher), austrijska pjevačica, mezzosopran ...

(1)  2