Upit Sveta alijansa, pronađeno natuknica: 5

Sveta alijansa

Sveta alijansa, međudržavni savez europskih monarha sklopljen nakon konačnoga poraza Napoleona I. Bonapartea. ...

alijansa

alijansa (franc. alliance, od glagola allier < lat. alligare: privezivati), savez, sporazum, međudržavni ...

Bečki kongres

Bečki kongres, skup najistaknutijih političara, diplomata, crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika iz ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Habsburgovci

Habsburgovci, jedna od najstarijih dinastija u Europi, nazvana po posjedu Habichtsburg (švicarski kanton ...