Upit Stralsund, pronađeno natuknica: 8

Stralsund

Stralsund [štra:'lzunt], grad i luka na Baltičkome moru u sjevernoj Njemačkoj, savezna zemlja Mecklenburg-Vorpommern; ...

Burmeister, Hermann

Burmeister [bu:'ɹmaistəɹ], Hermann, njemački zoolog i paleontolog (Stralsund, 15. I. 1807 – Buenos Aires, ...

Hanza

Hanza (njem. Hansa i Hanse) (u gotskom i staronjem.: odred, skup, skupina vojnika), u srednjem vijeku ...

Karlo XII.

Karlo XII. (zvan Aleksandar Sjevera, ali i Luđak sa Sjevera), švedski kralj od 1697 (Stockholm, 17. VI. 1682 ...

Kromayer, Johannes

Kromayer [kro:'maiəɹ], Johannes, njemački povjesničar (Stralsund, 31. VII. 1859 – Berlin, 23. IX. 1934). ...

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern [me:'klənburk fo:'ɹpɔməɹn], savezna zemlja u sjeveroistočnoj Njemačkoj; 23 189 km2, ...

Scheele, Carl Wilhelm

Scheele [še:'lə], Carl Wilhelm, švedski ljekarnik i kemičar njemačkog podrijetla (Stralsund, pokrajina ...

Tessin, Nicodemus, st.

Tessin [tεsi:'n], Nicodemus, st., švedski graditelj njemačkog podrijetla (Stralsund, 7. XII. 1615 – ...