Upit Slater John Clark, pronađeno natuknica: 2

Slater, John Clark

Slater [slẹi'təɹ], John Clark, američki fizičar (Oak Park, 22. XII. 1900 – Sanibel Island, 28. VII. 1976). ...

kvantna mehanika

kvantna mehanika, grana kvantne fizike koja se bavi gibanjima i stacionarnim stanjima čestica u fizičkim ...