Upit Sisak, pronađeno natuknica: 123

Sisak

Sisak, grad i sjedište Sisačko-moslavačke županije; 33 049 st. (2011). Leži u području utoka Odre u ...

Željezara Sisak

Željezara Sisak, hrvatsko poduzeće za proizvodnju čeličnih proizvoda, sa sjedištem u Sisku. Osnovana ...

amaterizam

amaterizam (franc. amateurisme, od amateur: ljubitelj), bavljenje kakvom djelatnošću – posebice športskom, ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

Arnaud Mehmed-beg

Arnaud Mehmed-beg (Arnaud Memi-beg), krajišnik i sandžakbeg (?, prva polovica XVI. st. – Sisak, 22. VI. 1593). ...

Artner, Therese von

Artner [a'rtnaɹ], Therese von, njemačka književnica (Šintava, Slovačka, 19. IV. 1772 – Zagreb, 25. XI. 1829). ...

Aržek, Zvonimir

Aržek, Zvonimir, hrvatski pravnik i ekonomist (Sisak, 16. V. 1934 – Zagreb, 9. VIII. 2014). Diplomirao ...

autocesta

autocesta (auto[mobil] + cesta), javna cesta osobitih prometno-tehničkih značajki, namijenjena samo ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), područje jugozapadno od Siska u sastavu Sisačko-moslavačke ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >