Upit Schwinger Julian Seymour, pronađeno natuknica: 4

Schwinger, Julian Seymour

Schwinger [švi'ŋgəɹ], Julian Seymour, američki fizičar (New York, 12. II. 1918 – Los Angeles, 16. VII. 1994). ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

kvantna elektrodinamika

kvantna elektrodinamika (kvantna teorija polja), kvantna teorija međudjelovanja koja opisuje ponašanje ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...