Za upit Savez Sovjetskih Socijalisti��kih Republika nema rezultata pretraživanja unutar Hrvatske enciklopedije.