Upit Sava, pronađeno natuknica: 52

Sava

Sava (madž. Száva, njem. Sau i Save), rijeka u Europi, desni pritok Dunava; duga je 946 km s porječjem ...

Bjelanović, Sava

Bjelanović, Sava (Savo), političar i publicist (Đevrske, 15. X. 1850 – Zadar, 2. III. 1897). Studirao ...

Kosanović, Sava

Kosanović, Sava, hrvatski političar, diplomat i publicist (Plaški, 29. V. 1894 – Beograd, 14. IX. 1956). ...

Kovačević, Sava

Kovačević, Sava, crnogorski revolucionar (Nud kraj Grahova, ? 1905 – Krekovi na Sutjesci, 13. VI. 1943). ...

Mrkalj, Sava

Mrkalj, Sava, srpski književnik (Sjeničak kraj Karlovca, 1783 – Beč, 1833). Školovao se u Hrvatskoj ...

Sava Nemanjić

Sava Nemanjić (svjetovno ime Rastislav, Rastko, crkveno sv. Sava), srpski arhiepiskop i književnik (?, ...

Sever, Sava

Sever, Sava, slovenska glumica (Trojane, 28. VI. 1905 – Ljubljana, 21. X. 1979). Od 1929. nastupala ...

Šumanović, Sava

Šumanović, Sava, srpski slikar (Vinkovci, 22. I. 1896 – Srijemska Mitrovica, 30. VIII. 1942). Djelovao ...

Tekelija, Sava

Tekelija, Sava, srpski političar i kulturni radnik (Arad, danas u Rumunjskoj, 17. VIII. 1761 – Arad, ...

Ulmansky, Sava

Ulmansky [ulma'nski], Sava, hrvatski agronom (Zagreb, 3. I. 1886 – Trahütten, Austrija, 1947). Završio ...

(1)  2  3  4  5  6