Upit San Francisco, pronađeno natuknica: 106

San Francisco

San Francisco [sæn frənsi'skou], grad i luka u Californiji, SAD, na južnoj obali prolaza Golden Gate, ...

Quito

Quito [ki'to] (puno ime San Francisco de Quito), glavni grad Ekvadora i pokrajine Pichincha; 1 619 146 st. ...

Alameda

Alameda [æləmi:'də], grad i luka u Californiji, SAD, na otočiću u zaljevu San Francisco; 73 812 st. ...

Alcatraz

Alcatraz [æ'lkətræz], otok u zaljevu San Francisco. Otkrio ga je 1755. španjolski poručnik Juan Manuel ...

Alvarez, Luis Walter

Alvarez [æ'lvərez], Luis Walter, američki fizičar (San Francisco, 13. VI. 1911 – Berkeley, 1. IX. 1988). ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Avilés

Avilés [aβile's], grad u Asturiji, na obali Biskajskoga zaljeva, sjeverna Španjolska; 80 880 st. (2015). ...

Barović, Nikola

Barović (Barovich), Nikola, američki trgovac hrvatskog podrijetla (Janjina na Pelješcu, 31. VII. 1830 ...

Battle, Kathleen

Battle [bætl], Kathleen, američka sopranistica (Portsmouth, Ohio, 13. VIII. 1948). Školovala se na Koledžu ...

Belasco, David

Belasco [bilæ'skou], David, američki dramatičar, redatelj i glumac (San Francisco, 25. VII. 1853 – New ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >